Selecteer een pagina

Leveringscondities

Transport

Je kunt het transport zelf regelen of door ons laten verzorgen. Indien je het transport aan ons overlaat, zal één van onderstaande exporteurs je bestelling komen bezorgen:

De kosten voor het transport zullen apart op de factuur vermeld worden.

Reclamaties

 • Reclamaties op basis van kwaliteit dienen binnen drie dagen na ontvangst telefonisch of per e-mail gemeld te worden inclusief een foto van het product.
 • Niet ontvangen reclamaties dienen binnen 24 uur na niet-ontvangst telefonisch of per e-mail gemeld te worden.

Fusten, karren en bakken

Alle fusten, karren en bakken dienen te allen tijde geretourneerd te worden met de volgende levering. De fusten, karren en bakken dienen netjes klaar te staan, zodat de transporteur ze zo mee kan nemen.

Betalingen

Betalen is mogelijk via de webshop middels Creditcard betalingen deze betalingen zullen direct bij u worden afgeschreven, SEPA incasso of bankoverschrijving. 

Privacy Statement

 Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we in het kader van onze verkoop en service verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

 Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die we verwerken in het kader van onze verkoop en service en niet op informatie die we in andere contexten verwerken. Raadpleeg de relevante privacyverklaringen voor alle andere contexten.

Wie zijn we?

Wij zijn Ruud Fransen Fleurs. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie die wordt beschreven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

Ruud Fransen Fleurs
Trade Parc Westland
Jupiter 171
2675 LV Honselersdijk
Nederland

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons bereiken via e-mail info@ruudfransenfleurs.nl of per post op bovenstaand adres.

Ons bedrijf heeft een intern aangestelde functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van deze persoon zijn:
Barry Verbeek
info@ruudfransenfleurs.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In de context waarnaar in dit document wordt verwezen, verzamelen en bewaren we verschillende informatie van u. De volgende lijst toont de categorieën informatie die we verwerken.

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres
 • Paspoortgegevens
 • Cookies en gegevens van het gebruik van onze website
 • Cookies en gegevens van het gebruik van onze webshop
 • Gegevens van het gebruik van onze sociale mediakanalen

We zullen de bovengenoemde informatie maximaal 2 jaar bewaren, tenzij er een wettelijke vereiste is om deze langer te bewaren.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Informeer over onze producten en service
 • Informatie verzenden via e-mail of nieuwsbrief
 • Onze website en webshop verbeteren om onze klanten nog beter te bedienen

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens:

 • Op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvond voordat de intrekking plaatsvond.
 • In het kader van de uitvoering van tussen ons gemaakte afspraken (indien van toepassing).
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Delen van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, behalve in de hieronder beschreven omstandigheden.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen: 

 • via ons eigen personeel voor gegevensverwerking

Er kan een geval ontstaan waarbij we uw persoonlijke gegevens moeten openbaren vanwege een wettelijke vereiste, in opdracht van een toezichthoudende of andere overheidsinstantie, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, om illegale activiteiten of vermeende fraude te onderzoeken, of om schendingen te voorkomen of op te treden van toepasselijke voorwaarden.

 We behouden ons ook het recht voor om persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld over te dragen in het geval dat we (een deel van) onze zakelijke activiteiten verkopen of overdragen.

Doorsturen van persoonlijke gegevens

Via de verwerking waarop deze privacyverklaring van toepassing is, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen die zich in landen buiten de EU / EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties bevinden.

Links

Onze website kan (ingesloten) links bevatten naar en van websites van derden. Via deze (ingesloten) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en / of de verwerking van persoonlijke gegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te zien wie er verwerkt en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 Uw rechten

We zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om vrij en met redelijke tussenpozen contact met ons op te nemen om u te informeren of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en, zo ja, om de betreffende informatie te inspecteren.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of om de verwerking ervan te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens als er een vraag is of de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt via geautomatiseerde processen op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u een verzoek wilt indienen op basis van bovengenoemde rechten, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@ruudfransenfleurs.nl. We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voor verificatie. We zullen ernaar streven om binnen de geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om een klacht in te dienen over de verwerking van uw informatie bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Automatische besluitvorming

Deze verwerking maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en informeren u over eventuele wijzigingen via de juiste communicatiekanalen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

 

 Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 6 januari 2020